İletişim 0 (332) 352 42 45
info@konyastkplatformu.org.tr
Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Sefa İş Merkezi 28/203 ve 204 Selçuklu/Konya
Zaruri̇ Basin Açıklaması || Konya STK Platformu

ZARURİ BASIN AÇIKLAMASI

Sivil toplum, sivil alanda toplumsal fayda için çalışan kuruluşlar aracılığıyla faaliyetlerini sürdüren bağımsız bir yapıdır. Temel amacı, toplumun maddi, manevi refah ve huzurunun sağlanması, daha sağlıklı bir toplumsal yapının tesis edilmesidir. Malum olduğu üzere, tarihimiz bu alanda başarılı örneklerle doludur. Vakıf medeniyetimiz, yardımlaşma sandıklarımız ve ahilik teşkilatlarımız bunların ete-kemiğe bürünmüş yapılarından sadece bir kaçıdır.

Bugün de benzer yapılar tarafından yürütülen toplumsal hizmetleri tüm toplum takdir etmektedir. ‘Hayrı teşvik, iyiliğin emredilmesi ve kötülükten men etme’ şeklinde açıklanabilecek bu misyona halel getirilmemesi hepimizin dileğidir.  Kişilerin gelip geçici kurumların kalıcı olduğu unutulmamalıdır.

Bu bağlamda; Konya Sivil Toplum Kuruluşları İcra Heyetinin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu BİSAV açıklaması temel alınarak, bazı medya mahfillerinde yanlış anlama ve anlaşılmaya sebebiyet verecek bir takım haberlerin dolaşıma sokulduğunu üzülerek gördük. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun hiçbir siyasi kuruluşla ne organik ne de dolaylı bağı mevcut değildir. Üyelerinin adil şahitlik ve hakkaniyet kültürü içinde bir araya geldiği ve farklı alanlarda hizmet sunduğu malumlarınızdır. Platform olarak, ülkemizin, milletimizin, beka ve faydası için çalışmadan başka bir kaygımız da bulunmamaktadır. 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz’daki tavrımız bunun en somut göstergesidir.

Söz konusu beyanlarda zikredildiği şekilde; Gelecek Partisi ve Ahmet Davutoğlu’nun siyasi hareket ve görüşlerine destek/katılım/alkışlama/temel oluşturma gibi bir tavrımız asla olmamıştır. Metnimiz ve amacımız gayet açıktır. Metnimizi bile okuma zahmetinde bulunmayan kimi kesimlerin bu iddiasını iftira olarak niteliyor ve şiddetle reddediyoruz. Bir sivil toplum üst yapılanması olarak, sivil alanın korunması konusundaki hassasiyetimizi ifade ettiğimiz bir açıklamadan yola çıkarak, siyasi bir takım dedikodu ve tartışmalara aracı/malzeme edilmemiz büyük bir haksızlıktır.

Bizler çalışmamızı yürütürken şehrimiz ve ülkemizdeki tüm ilgili ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışıyoruz. İstişare ve değerlendirme kültürü çerçevesinde, kendimizi merkeze oturtmadan ama toplumumuz ve milletimiz için ne yapılması gerekiyorsa o doğrultuda da çalışma gayreti içindeyiz. Çalışmalarımızda eksiklik, aksaklık veya yetersizlik gören kişi veya kuruluşlar varsa, her kesimle olduğu gibi onlarla da bunu konuşmaya açık ve hazırız.

Yapılan açıklamaların ve servis edilen haberlerin bu çerçevede değerlendirilmesi dileğiyle, toplumumuzu sivil topluma destek olmaya ve sivil yapıları daha da güçlendirmeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu

İcra Heyeti

Konya STK Üyeler Tüm Üyeler