İletişim 0 (332) 352 42 45
info@konyastkplatformu.org.tr
Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Sefa İş Merkezi 28/203 ve 204 Selçuklu/Konya

ŞEB-İ ARUS EMANETİMİZDİR

Geçtiğimiz hafta, 17 Aralık günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen ve temel değerlerimiz, inançlarımız ve kimliğimize doğrudan saldırı niteliğindeki şaklabanlıkları kabullenmemiz mümkün değildir. Anılan toplantıda sergilenen tavırlar öncelikle bizlere ve toplumumuza hakaretin ötesinde harimi ismetimize bir tasalluttur. Gerek Sema heyetinin teşekkülünde, gerekse icrasında sergilenen gayri İslami, gayri ahlaki tavır ve hareketler dikkatimizden kaçmadı.

Hazreti Pir’in "Sağ olduğum müddetçe, Kur'an'ın kölesi, bendesiyim; Ben Muhammed Muhtar’ın yolunun tozuyum; Benim sözümden bundan başkasını, bir kimse naklederse; Ben ondan da bizarım, onun sözünden de" şeklinde tarafını ve bağlılığını gösterdiği değerleri hedef alan bu toplantı ve muhteviyatını şiddetle kınıyoruz.

Ayrıca, anılan toplantıda sergilenen Tek Parti dönemi alışkanlıkları ile Kuran’ın ve ibadetlerimizin aslından koparılarak, güya Türkçeleştirilmesi provasını da not ediyoruz. Masum bir girişim olmadığı açıkça belli olan, Jakoben zihniyetin tezahürü şeklindeki bu teşebbüs milletin maşeri vicdanında yer bulmayacağı gibi, biz Sivil Toplum kuruluşlarının karşı duruşuyla da akamete uğratılacaktır.

Bir yerel yönetim biriminin halkından, milletinden bu kadar kopuk olması sonucunda gündemimizi işgal eden zihniyeti ve müsebbiplerini kınıyor, milletimizi bu yöndeki sapıklıkları tel’ine davet ediyoruz. Başta bizlere, Konya’ya emanet edilen mirasın savunucusu olacağımızı ilan eder, Konya STK Platformu olarak gerekli tepkiyi vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Konya STK Platformu

Konya STK Üyeler Tüm Üyeler