İletişim 0 (332) 352 42 45
info@konyastkplatformu.org.tr
Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Sefa İş Merkezi 28/203 ve 204 Selçuklu/Konya
Başkan || Konya Sivil Toplum Kuruluşları

Prof. Dr. Önder KUTLU

1967 yılında Ankara’da doğdu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi, SBF, Kamu Yönetimi Bölümünde (1990); Yüksek Lisans (1996) ve Doktora (2001) öğrenimlerini İngiltere, University of Exeter – Department of Politics’te yine aynı alanda tamamladı. Exeter Üniversitesinde iki yıl öğretim üyeliği ve Devon County Council adına altı ay öğretmenlik yaptı. Exeter Üniversitesi’nde örgütlenen Müslüman Öğrenci Birliği Yönetiminde (Muslim Student Association) görevler üstlendi. Islamic Centre of the South West (Exeter - İngiltere) bünyesinde bakanlıklar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile beraber yürüttüğü çeşitli projelerde sorumluluk aldı.

YÖK yurtdışı bursu mecburi hizmet kapsamında görevlendirildiği Niğde Üniversitesi (2002) ve akabinde Selçuk Üniversitesinde (2002 - 2015) öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Selçuk Üniversitesinde Bölüm başkanlığı, Rektör danışmanlığı ve Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü gibi görevler yürüttü. Ayrıca Üniversitenin Stratejik Planlama, Kalite, Akreditasyon, İç denetim koordinasyon türünden kurullarda görevler aldı.

2015 yılından itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yapmaktadır. Bu üniversitede dört yıl Rektör Yardımcılığı ve Dekanlık (Hukuk ve SBF) görevleri yaptı. YÖK, ÜAK ve YÖKAK bünyesindeki kurul, komisyon ve çalışmalarda akademik ve idari görevler yürütmekte olup, Bakanlık, yerel yönetimler (Büyükşehir, İlçe belediyeleri; İl Özel İdaresi) ve meslek kuruluşlarında (Sanayi ve Ziraat Odalarında) danışmanlık görevleri ifa etti. İl İstihdam Yürütme Kurulu Başkanlığı ve Sosyal Diyalog Komite üyelikleri yaptı. AB ve BM projeleri yanında ulusal destekli (Başbakanlık, Bakanlık, valilik, yerel yönetim, meslek kuruluşu, kalkınma ajansı, üniversite) pek çok projede yürütücü, koordinatör ve danışmanlık görevleri yerine getirdi.

Sivil Toplum Örgütlerinde aktif biçimde hem akademisyen hem de aktivist olarak çalışmaları devam etmektedir. Diğer görevlerinin yanında Konya STK Platformu Akademik Kurul üyeliği ile başlayan sivil çalışmalarının Yönetim ve İcra Kurullarında görev alarak devam ettirdi. HİSDER, DESEN gibi derneklerde başkanlık, Bilge Türk Eğitim ve Kültür Vakfı mütevelli heyet üyeliği gibi vakıflarda da görevler üstlendi. 1 Haziran 2021 itibariyle Konya STK Platformu Başkanlık görevine getirildi.

Başlıca çalışma alanlarından bazıları kamu politikası, reform, politika transferi, yerel yönetimler, kurumsal kapasite ve sivil toplumdur. Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Düşünceler Tarihi, Uluslararası Örgütler adlı editörlü, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi Reformu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlıklı telif kitapları bulunmaktadır. İngilizce yanında orta düzeyde Almanca ve Arapça da bilmektedir.

Konya STK Üyeler Tüm Üyeler