İletişim 0 (332) 352 42 45
info@konyastkplatformu.org.tr
Şemsi Tebrizi Mah. Şerafettin Cad. Hekimoglu İş Merkezi 10/209 Karatay / Konya

 

İSTİKLAL MARŞI MİLLİ MUTABAKAT METNİMİZDİR

Aziz vatanımızın henüz işgal altında olduğu bir dönemde, bundan 100 yıl önce kaleme alınarak, milletimize armağan edilen İstiklal Marşı’mız bizlere ve gelecek kuşaklarımıza yol gösterici olmuş bir metindir. Sonraki dönem için bir ‘Toplum Sözleşmesi’ hüviyeti ortaya koymuş olması ve aradan geçen bir asırlık dönemde metnin özü ve sözünün ne kadar hayati unsurlar taşıdığının herkesçe anlaşılması bu metni savunmak için yeterlidir. Nitekim TBMM, 2021 yılını İstiklal Marşı Yılı olarak ilan etmiştir.

En zor zamanımızda kabul edilen ve yol gösterici ifadeleriyle ufuk açan Marşı’mız herkesin gururla okuyup, manası üzerinde düşünebileceği bir açıklıkla kaleme alınmıştır. Aile, toplum, değerler, birlikte yaşama kültürü gibi hayat pratiklerini olumlu yönde etkileyebilecek olan Marşımız sadece okul öncesinden, tüm eğitim-öğretim sistemimize kadar resmi ortamlarda yaygınlaştırılması gereken bir metin olarak değil, tüm toplumu kuşatıcı bir çerçeve biçiminde de değerlendirilmelidir.

Bir mutabakat metni sunması ve hiç kimsenin açıkça karşı çıkamadığı bir Sözleşme olması nedeniyle manası ve ruhu bireysel ve kurumsal boyutta yaygınlaştırılmalıdır. Suni gündemlerle ve olmadık tartışmalarla toplumsal birlik fikrimizi zedelemek yerine birleştirici olan İstiklal Marşı’mızı anlamaya ve anlatmaya dönük çabalara ağırlık vermeliyiz.

Yapmış olduğumuz açıklamalarda çok kez vurguladığımız Yeni bir Anayasa yapım sürecinde bu metni temel almanın önemini akıldan çıkarmadan, toplumsal bir başlangıç yapma elzem hale gelmiştir. Devlet ve millet olarak, en temel bu metinle başlatacağımız bir mutabakatın gelecek nesillere fikir ve kültürel değer aktarımının yegâne yolu olacağı açıktır.

Bilvesile, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anarken, kutuplaşma siyasetinden birlik fikriyatına giden yolu milletçe ve elbirliği içinde döşemek gerektiğini vurgulamak isteriz. Sivil Toplum olarak bizler üzerimize düşeni yapmakta kararlı olduğumuzu ifade eder, şüheda fışkıran vatanımızın ve hürriyetimizin kıymetini bilenlerden olma kararlılığımızı, kamuoyuna saygıyla ilan ederiz.

Konya STK Platformu

Konya STK Üyeler Tüm Üyeler